informatie Permanente make-up


Informatie over permanente make-up

Via deze weg willen wij u informatie geven over de behandelingen van permanente make-up ( Full Lips/Micro blading/eyeliners)

Momenteel is het erg populair en willen vele personen hun wenkbrauwen / ogen of mond laten cosmetische tatoeëren. Dit is een mooie techniek en geeft u een mooie uitstraling.

Mocht u nog nooit een behandeling hebben ondergaan, dan raden wij u eerst een intake en test te laten doen, zodat u zeker weet, dat u geen allergische reacties krijgt. Wij berekenen hier € 25,- voor en mocht u een behandeling afnemen, verrekenen wij dit uiteraard met de prijs( Als men een actie behandeling afneemt, is deze niet van toepassing, wij bereken bovenstaande bedrag apart).

Wanneer raden wij u af om permanente make-up te zetten:

Als u zware medicijnen gebruikt( deze stoten de permante vloeistof weer uit)

Wanneer u last heeft van een koortslip ( dit is alleen als u full Lips of een lijntje rond om de mond wilt laten doen)

Wanneer u net bevallen bent, is het verstandig om eerst 1 jaar te ont-zwangere ( u lichaam is aan het herstellen en ook dan kan het zijn dat u anders reageert op producten die gebruikt worden)

Informatie over de risico's van Permanente make-up

U bent van plan een cosmetische tatoeage of permanente make-up te laten aanbrengen. De GGD vindt het van belang om u van tevoren te informeren over een aantal mogelijke risico's. Het aanbrengen van een cosmetische tatoeage of permanente make-up is een huid doorborende handeling. Door een juiste werkwijze en een juist gebruik van de apparatuur moet voorkomen worden dat u besmet wordt met bloed overdraagbare ziekten, zoals Hepatitis B en C. Daarnaast kunnen door slechte verzorging en onhygiënische behandeling (zowel door uzelf als door de behandelaar) wondinfecties ontstaan die schadelijk zijn en uw cosmetische tatoeage of permanente make-up er niet mooier op maken.

Onder de 16 jaar wordt een cosmetische tatoeage of permanente make-up sterk afgeraden
Wil je het toch en je bent onder de 16 jaar, dan moet je wettige vertegenwoordiger meekomen naar de studio. Overigens is een tatoeage op de hals, het hoofd en de handen onder de 16 jaar sowieso niet toegestaan. Voordat u een cosmetische tatoeage of permanente make-up laat aanbrengen wordt u gevraagd een toestemmingsformulier (een verklaring) in te vullen. In dit toestemmingsformulier staan o.a. een aantal vragen over uw gezondheid. Het invullen van het toestemmingsformulier is voor uw eigen veiligheid. Bent u onder de 16 jaar dan moet uw wettige vertegenwoordiger het toestemmingsformulier tekenen en zich legitimeren. Het toestemmingsformulier blijft in het bezit van de behandelaar en wordt vertrouwelijk behandeld.

Het aanbrengen van een cosmetische tatoeage of permanente make-up Tijdens het aanbrengen van een cosmetische tatoeage of permanente make-up worden met kleine naalden inkt- en pigmentstoffen onder de huid aangebracht. Hierdoor ontstaat een voor het leven blijvende vorm of afbeelding. De inkt- en pigmentstoffen moeten aan strenge eisen voldoen. Dit wordt gecontroleerd door de Voedsel en Waren Autoriteit. Voordat de cosmetische tatoeage of permanente make-up wordt aangebracht, wordt de huid schoongemaakt en gedesinfecteerd. Zo nodig wordt de huid geschoren. Dit moet gebeuren met een nieuw wegwerpscheermesje. Het aanbrengen van een cosmetische tatoeage of permanente make-up moet zo hygiënisch mogelijk gebeuren. Dat wil zeggen; de naald die door uw huid gaat, mag niet eerder gebruikt zijn, moet uit een steriele verpakking komen en mag niet met de blote handen worden aangeraakt. De inkt die gebruikt wordt moet eveneens steriel zijn. De inkt die voor u gebruikt wordt zit in kleine inktcups en mag alleen voor u worden gebruikt. Overgebleven inkt wordt weggegooid. Tijdens het aanbrengen van de tatoeage of permanente make-up worden tissues of wattenschijfjes gebruikt. Uiteraard moeten de tissues of wattenschijfjes schoon zijn en direct na gebruik worden weggegooid. De behandelaar draagt tijdens het aanbrengen van uw tatoeage of permanente make-up handschoenen en vervangt deze handschoenen telkens als hij of zij iets anders aanraakt dan het apparaat waarmee u wordt behandeld, een tissue of uw huid. Na afloop wordt de getatoeëerde plek verzorgd.

Het verzorgen van de cosmetische tatoeage of de permanente make-upEen pas aangebrachte cosmetische tatoeage of permanente make-up is vergelijkbaar met een schaafwond. De wond die door het tatoeëren of aanbrengen van permanente make-up is ontstaan heeft tijd en zorg nodig om te genezen. Met een goede verzorging is de wond na ca. 1 week genezen. U krijgt van de behandelaar mondelinge en schriftelijke instructie mee hoe u de cosmetische tatoeage of permanente make-up moet verzorgen. In de instructie moet o.a. staan dat u bij klachten (hevige roodheid, zwellen, pussen, wondvocht) contact moet opnemen met uw huisarts.

Uw gezondheid Als u lijdt aan een van de volgende gezondheidsklachten raadt de GGD u af om permanente make-up te laten aanbrengen: Diabetes, Hemofilie, Chronische huidziekten, Contactallergie, Immuunstoornis, Hart- en vaatafwijkingen, bij het gebruik van antistollingsmiddelen, op plaatsen waar u plastische chirurgie of radiotherapie heeft ondergaan en op plaatsen waar zich bulten, donkere moedervlekken, zwellingen of andere vormen van irritatie zich voordoen. Ook indien u zwanger bent, wordt het aanbrengen van permanente make-up afgeraden.

Tijdens het aanbrengen van de permanente make-up mag u niet onder invloed zijn van alcohol of drugs. Zorg dat u goed uitgerust bent, voldoende hebt gegeten en breng de behandelaar op de hoogte van zaken waarvan u denkt dat deze belangrijk zijn (bv. Medicijngebruik, allergieën, overgevoeligheidsreacties of het onder behandeling zijn van een dermatoloog e.d.).

Richtlijnen In Nederland geldt een wet die van toepassing is op het aanbrengen van permanente make-up. Het landelijk Centrum Hygiëne en Veiligheid heeft hygiënerichtlijnen opgesteld en de behandelaars zijn verplicht deze richtlijnen na te leven. De GGD en Voedsel en Waren Autoriteit controleren 1 keer per twee jaar of de behandelaars zich houden aan de richtlijnen.


Mocht u nog vragen hebben, stuur deze naar bexperfecteyes@gmail.com